Kody odpadów grupa 01

Odpady powstające przy poszukiwaniu; wydobywaniu; fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin

 • 01 01 Odpady z wydobywania kopalin
 • 01 01 01 Odpady z wydobywania rud metali (z wyłączeniem 01 01 80)
 • 01 01 02 Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali
 • 01 01 80 Odpady skalne z górnictwa miedzi; cynku i ołowiu
 • 01 03 Odpady z fizycznej i chemicznej przeróbki rud metali
 • 01 03 04* Odpady z przeróbki rud siarczkowych powodujące samoczynne zakwaszenie środowiska w czasie składowania
 • 01 03 05* Inne odpady poprzeróbcze zawierające substancje niebezpieczne (z wyłączeniem 01 03 80)
 • 01 03 06 Inne odpady poprzeróbcze niż wymienione w 01 03 04; 01 03 05; 01 03 80 i 01 03 81
 • 01 03 07* Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne z fizycznej i chemicznej przeróbki rud metali
 • 01 03 08 Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 03 07
 • 01 03 09 Czerwony szlam powstający przy produkcji tlenku glinu inny niż wymieniony w 01 03 10
 • 01 03 10* Czerwony szlam powstający przy produkcji tlenku glinu zawierający substancje stwarzające zagrożenie inny niż odpady wymienione w 01 03 07
 • 01 03 80* Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych zawierające substancje niebezpieczne
 • 01 03 81 Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych inne niż wymienione w 01 03 80
 • 01 03 99 Inne niewymienione odpady
 • 01 04          Odpady z fizycznej i chemicznej przeróbki kopalin innych niż rudy metali
 • 01 04 07* Odpady zawierające substancje niebezpieczne z fizycznej i chemicznej przeróbki kopalin innych niż rudy metali
 • 01 04 08 Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07
 • 01 04 09 Odpadowe piaski i iły
 • 01 04 10 Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 04 07
 • 01 04 11 Odpady powstające przy wzbogacaniu soli kamiennej i potasowej inne niż wymienione w 01 04 07
 • 01 04 12 Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11
 • 01 04 13 Odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej skał inne niż wymienione w 01 04 07
 • 01 04 80* Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla zawierające substancje niebezpieczne
 • 01 04 81 Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla inne niż wymienione w 01 04 80
 • 01 04 82* Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud siarkowych zawierające substancje niebezpieczne
 • 01 04 83 Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud siarkowych inne niż wymienione w 01 04 82
 • 01 04 84* Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud fosforowych (fosforytów; apatytów) zawierające substancje niebezpieczne
 • 01 04 85 Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud fosforowych (fosforytów; apatytów) inne niż wymienione w 01 04 84
 • 01 04 99 Inne niewymienione odpady
 • 01 05 Płuczki wiertnicze i inne odpady wiertnicze
 • 01 05 04 Płuczki i odpady wiertnicze z odwiertów wody słodkiej
 • 01 05 05* Płuczki i odpady wiertnicze zawierające ropę naftową
 • 01 05 06* Płuczki i odpady wiertnicze zawierające substancje niebezpieczne
 • 01 05 07 Płuczki wiertnicze zawierające baryt i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06
 • 01 05 08 Płuczki wiertnicze zawierające chlorki i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06
 • 01 05 99 Inne niewymienione odpady

 

* Odpady oznakowane w katalogu odpadów indeksem górnym w postaci gwiazdki gwiazdki „*” to odpady niebezpieczne. Możliwy jest wyjątek jeżeli mają zastosowanie przepisy art. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach mówiące o zmiany klasyfikacji odpadów.

Powyższy katalog odpadów oparty jest o aktualnie obowiązujące Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9.12.2014 r. w sprawie katalogu odpadów.